Ekstra nøkler

Ekstra nøkler kan bestilles fra PK Eiendom.

Nøkler koster kr 240,- inkl. mva /pr stk
I tillegg kommer frakt (rekomandert sending) + ekspedisjonsgebyr fra leverandør.
Ca Kr 300,- inkl. mva.

PK Eiendom AS – Forretningsfører
Ingjerd Buen
Eiendomskonsulent
E-mail: ingjerd.buen@pk-eiendom.no
Direkte telefon: 99 22 92 50
Sentralbord: 97 77 23 10