Felles hagevanningskran

Sameieboka Kongsberg Bruk II
5.3. Utvendig hagevanningskran

Hvert hus har utvendig hagevanningskran som er plassert på den ende av huset hvor kjøkken vender mot gavelvegg/utvendige boder. Styret i sameiet og eier av boligen som har utvendig hagevanningskran tilkoplet, plikter å se til at hagevanningskranen stenges av for vinteren i tide slik at frost i vanntilførsel ikke inntreffer.

Vi foreslår at hagevanningskranen holdes avstengt i perioden 1.oktober – 1. mai.

Hagevanningskranen vinteravstenges ved å stenge av vanntilførselen med stoppekran for hagevanningskran montert i fordelerskapet i boden, åpne dreneringsventil (lufting) på stoppekranen for hagevanningskranen og deretter åpne hagevanningskranen på utvendig husvegg, slik at vann i tilførselsrøret kan renne ut (la den utvendige kranen stå åpen frem til vannet settes på igjen til våren). Når vannet skal settes på om våren, stenges først hagevanningskranen for deretter å åpne stoppekranen i fordelerskapet. Kontrollèr umiddelbart etter trykkpåsetting at det ikke forekommer vannlekkasjer i utvendige boder eller inn i boligen. Dersom vannlekkasje fremkommer skal stoppekran for hagevanningskranen i kjøkkenbenken stenges av og rørlegger kontaktes.

Siden vannmåler for utekranen er montert etter vannmåler for den aktuelle leiligheten, vil eier her få et høyere registrert forbruk enn det som hører til seksjonen. Eier skal derfor i samråd med styrets leder sende årlig avregning til styret slik at eier får refundert sine høyere vannavgifter.