Parkering

Veiene til husene må holdes fri for biler og skal kun brukes til lasting eller lossing. Øvrig parkering er ikke tillatt.
I Sameiet har vi to parkeringsområder som kan brukes for beboere og gjester, se bildet.

Parkering NB! Parkerer man på plassen foran garasjen under hus 4, sett bilen med fronten MOT garasjen og IKKE rygg inn på plassen. Rygger man «spyr» man eksos inn i garasjeanlegget, og lar man bilen gå på tomgang blir det ekstra ille.