Om styret

Styret består av en styreleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet.

Boligsameiet Kongsberg Bruk II
Org. nr:               912441717
Adresse:              Sagbruksveien 1 B, 3617 Kongsberg
E-post:                styret@kongsbergbruk2.no

 

Terje Pedersen Styreleder
Ove Ødegård Styremedlem
Tor Johansen Styremedlem
Stig Myrvolden Styremedlem
Ole Petter Busengdal Styremedlem
Solfrid Hansen  Vara

 Informasjonsskriv fra styremøter


PK Eiendom AS
– Forretningsfører
Ingjerd Buen
Eiendomskonsulent
E-mail: ingjerd.buen@pk-eiendom.no
Direkte telefon: 99 22 92 50
Sentralbord: 97772310