OM OSS

Boligsameiet Kongsberg Bruk II ble stiftet høsten 2013 og består av 9 hus med 78 boliger.

Sameiet har et trygt og godt bomiljø med gode arealer for opphold og lek. Sameiet ligger på vestsiden av Numedalslågen. Mellom elva og boligene ligger gangveien som går fra Nybrua og opp til «flyplassen». Avstanden ned til Kongsberg sentrum er omlag 1 km. Gangveien blir flittig brukt av turgåere.

Se hva Laagendalsposten skriver->

Det tidligere sagbrukets administrasjonsbygning er bygget om til et flott grendehus/ forsamlingslokale som leies ut til sameiets beboere og andre til møter og selskaper.

For leie av grendehuset, Les videre->