Reklamasjoner til Trysilhus

Reklamasjoner som gjelder selve leiligheten skal meldes til Trysilhus.
Kontaktperson hos Trysilhus er Ingar Grønli.
Send E-post til Ingar.Gronli@trysilhus.no

Reklamasjoner på selve bygningen, garasjer osv. skal koordineres av styret.
Send E-post til styret@kongsbergbruk2.no

NB! Det pågår oppretting av feil på varmeanleggene i hus 4 tom 7. Alle feil på varmeanlegg skal meldes til Trysilhus og IKKE til Ener!