FRA STYREMØTE 4. OKTOBER.

Dugnaden

Det var få som møtte. Ca 20 stykker som er om lag halvparten av normalen. Det var derfor flere oppgaver som måtte utsettes.  Styret håper dette ikke er en trend. I så fall må vi leie inn folk for å få gjort oppgavene.

Utelys parkeringskjellere/ tilrettelegging for lading av Elbiler i parkeringskjelleren under hus 4.

Styret besluttet å få utført nødvendige arbeider. Kr 53.000 +mva.