Informasjon

Etter forespørsler fra beboere, har vi nå begynt å publisere et informasjonsskriv etter styremøter på nettstedet.
Du finner dem under STYRET – Informasjonsskriv