Møtereferat Tirsdag 12. Mai 2020

Oppmøte: Terje, Lene, Tor, Stig, Ove, Solfrid & Silje.

 1. HMS skjema som må tilpasses til Bruk II

  a. Det skal utdeles et HMS-skjema til hver beboer. Dette er et avkrysningsskjema, som hver enkelt beboer skal gå igjennom årlig. Vi ønsker å gjøre skjemaet så enkelt å forståelsesfullt som mulig. Vi fikk i dag et utkast, men synes dette var for mye informasjon som ikke gjaldt oss, vi valgte derfor å forkaste forslaget og et styremedlem har sagt seg villig til å lage et nytt utkast som vi skal se igjennom. Skjemaet skal gjøre det lettere for styret å se til at alle sikkerhetsrutiner blir ivaretatt. Dette er noe som vil bli pålagt oss og skal dokumenteres ved en kontroll.

 2. Gjennomgang av kvartalsrapport

  a. Kvartalsrapporten bra ut.
  b. I 2021 skal resten av leilighetene males. Det skal settes i gang en runde med anbud for å få den beste prisen.

 3. Informere om innkjøp som er gjort og vil bli gjort

  a. Det er blitt kjøpt inn 2 pumper og 3 hevepumper, til pumpe hus så vi kan få mer vann fra lågen til vanning, etc. Vi så for et par år tilbake at det var et flott tiltak. Ellers er det kjøpt inn litt utstyr til plenklipp og diverse. Alt i alt ikke de store innkjøpene.

 4. Endring av husregel

  a. Det skal settes opp brannslanger i garasjene og for å få lov til dette må vi fjerne mulighet til vasking av bil på de regulerte biloppstillingsplassenes. Derfor må det en endring i husordensreglene. Dette gjelder da punkt 3.

  3. Biler og andre kjøretøy skal ikke parkeres, vedlikeholdes eller repareres på sameiets utenom de regulerte biloppstillingsplassene.
  3b. Utvending vask av bil er ikke tillatt på sameiets område.

Mvh Styret