Fra Styremøte 22. august 2019

Kort oppsummert:

  1. Brannsikring. Trysilhus er for tiden lite samarbeidsvillig.  
  • Tilsynssaken: Byggesaksavdelingen venter på oppdatert informasjon fra Trysilhus og forventer at de får den innen utgangen av august.
  • Maling av plater i rekkverk i trapp. Trysilhus opplyser at toppledelsen i selskapet har bestemt at de IKKE vil male disse på noen av de stedene de har vært. Dette er uakseptabelt, og styret sender brev til Trysilhus med krav om at de rydder opp etter seg.
  • Framdrift: Trysilhus opplyser at det kun gjenstår å bytte vinduer på gavlvegg i de «store» leilighetene. Arbeidene forventes gjort senhøstes. De er fortsatt ikke villige til å brannsikre de 3. etasjene de ikke har innredet/ delvis innredet.

NB! De har dårlig oversikt over hvilke 3. etg de har delvis innredet. Gi beskjed hvis du har betalt for delvis innredning, så skal vi videreformidle.

  1. Homelink portåpner.

På årsmøtet fikk styret i oppdrag å innhente tilbud/ installere. Denne gikk i glemmeboka. Styret beklager og aksjonerer umiddelbart.

  1. Felles strøm
  • Solcellepanel: Terje Granheim har innhentet tilbud. Se tidligere infomail. Tilbudet er vedlagt her også.
  • Kapasitet/teknisk tilstand på El-anlegget i fellesgarasjene: Det vil komme flere elbiler, og vi var usikre på hvilken kapasitet vi har og hva vi bør gjøre når behovet for flere ladestasjoner melder seg. Vi fikk derfor Forenede Montører til å gå igjennom anlegget. Rapport følger vedlagt. Det vi først tar tak i er kabelen mellom garasjene som er for «lang og underdimensjonert». Et solcelleanlegg kan muligens løse problemet. Alternativt kan anlegget splittes. Dvs egen kabel til garasje 2.

Dette er kapitalkrevende,  og vi har pr dd. ca. kr 150.000 fri egenkapital. Kr 450.000 er avsatt til vedlikehold/maling.

  1. Dugnad. Høstens dugnad blir tirsdag 17. september. Arbeidsliste kommer senere.
  2. Maling: Planken foran på veranda inngangsside skal være malt. Bruk husets farge. For maling, ta kontakt med Tor.