Lading av El/Hybrid bil i vanlige stikkontakter er ikke lenger lov!

Styret må dessverre derfor be om at de som har El. bil finner en annen måte å få ladet bilene på inntil videre.

Sameiet er blitt informert om at det er en vesentlig risiko for det elektriske anlegget i sameiet at det kobles til biler for lading i vanlige stikkontakter i garasjen.

Sameiets forretningsfører har fått følgende informasjon fra Forenede Montører:

Det er mange som tror at bare man har en stikkontakt med 16A kurs så er det greit. De som tror det har ikke mye greie på elektriske anlegg og farer forbundet med feil bruk.

Bilen lader nok, men stikkontakten og installasjonen er ikke beregnet for dette og i ytterste konsekvens kan dette medføre brann og personskade.
For å kunne bruke vanlig stikkontakt til lading av el-bil, herunder også plugin-hybrid, så er det noen krav forutsetninger som skal være oppfylt:

  • Det skal være en enkel jordet stikkontakt hvor det kun kan tilkobles et støpsel
  • Kontakten skal ha separat kurs på maks 10A (dimensjon på kabel må allikevel beregnes)
  • Den skal være sikret med jordfeilbryter klasse B
  • Det skal være en kurv eller anordning for oppheng av lader, slik at den ikke henger i støpselet.
  • Uttaket skal være «privat», dvs ikke stå på offentlig tilgjengelig plass

Klikk her for  informasjon om farer forbundet med lading i schuko (vanlig) stikkontakt

Takk for innsatsen på dugnaden/Fra styremøte 3. mai.

Styret er kjempefornøyd med fremmøte og jobben som ble gjort på dugnaden torsdag 28. april. Takk skal dere ha.

Når det gjelder trekk/lokk over sandkassene (for å forhindre kattemøkk osv.), så har styret sjekket litt på dette. Trekkene koster om lag kr. 4.000,- pr sandkasse, og det er ikke enkelt å få de av og på heller, så vi ønsker å se på andre løsninger.