Dugnaden i vår blir torsdag 28. april fra klokken 16.00

Oppgaver som skal gjøres:

  • Samle søppel og raking for hele området
  • Feie og spyle adkomstveier
  • Feie og vaske garasjegulv og søppelrom
  • Vaske søppelcontainere
  • Rydding ved sandkasser og rake ut kattemøkk
  • Male kjellervegger i grendehuset
  • Fjerne tilvekst og kvist langs Lågastien
  • Fylle ut søkk og ujevnheter mellom stien og elva
  • Kappe trær og greiner som subber ned i vannflata

+ alle andre oppgaver overalt som er glemt (dvs. nok å ta tak i)

Dugnaden avsluttes med kaker og kaffe i grendehuset.

Det blir leid inn en container for restavfall som kan benyttes til privat avfall. Containeren settes ut onsdag ettermiddag og kjøres bort fredag ettermiddag.

Se også infoskriv lagt i postkassene