Informasjon vedrørende valg på årsmøtet 15. mars 2016

Styret har i 2015 bestått av:

Terje Pedersen formann Ikke på valg
Tor Johansen styremedlem På valg
Tormod Midttun styremedlem ikke på valg
Mette Haugland styremedlem På valg
Solfrid Hansen styremedlem Ikke på valg
Ivar Sundt Varamedlem På valg – tar ikke gjenvalg
Magne Haugland Varamedlem På valg

Det betyr at vi har 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg.
I tillegg til dette skal det velges 2 representanter til styret i Grendehuset. Det er ønskelig at disse ikke sitter i styret i sameiet.
Valgkomiteen ber om forslag til både styret i sameiet og styret i Grendehuset.
Dersom noen har forslag å komme med eller selv har lyst til å bidra i et verv, enten i styret eller Grendehuset ber vi dere ta kontakt med valgkomiteen innen 1. mars:
Daniel Linner tlf. 901 21 597 el. Mail linner.daniel@gmail.com
Jorunn Smeland tlf. 464 43 141 el. Mail: jorunnsmeland@yahoo.no
Dersom noen av dere lurer på hva vervene innebærer kan det tas kontakt med styret, info på hjemmesiden