Eiendomsskatt. Oppsummering etter møte med saksbehandler i Kongsberg Kommune.

Historikk:

Ved første gangs taksering benyttet man eierbrøk (leilighetens areal/totalt areal) til fordeling av alle elementene, boareal, garasje, tomt osv. som er hovedregelen seksjonert eiendom skulle takseres etter.

Ny metode:

Etter den nye metoden vil man taksere seksjon for seksjon ihht til hva man har bruks- og eierskap i, og taksten vil inneholde følgende elementer:

 1. Leilighet etter bruksareal: Her vil man få ulik etasjefaktor på H03 som gjelder innredet/uinnredet loft:
  • Hovedetasje for leiligheten: Etasjefaktor 1.
  • Loftetasje innredet: Etasjefaktor 0,8.
  • Loftetasje uinnredet: Etasjefaktor 0,1.
 2. Tomt: Etter instruks fra sakkyndig nemnd benyttes eierbrøk som er basert på leilighetenes areal .
 3. Parkeringsplass(er) inkludert areal til å kjøre på fordeles iht. fordelingsbrøk mellom eierne iht. antall plasser man eier.
 4. Diverse fellesarealer.
 5. Uisolert utvendig bod fordeles med 5 kvm pr seksjon.

Øvrige kommentarer:

 1. Samtlige seksjoner for Kongsberg Bruk II vil bli retaksert iht. den nye metoden. Nye skattesedler forventes utsendt i november/desember.
 2. Betaling: Det er 1 termin etterslep på eiendomsskatt i 2015 i forhold til kommunale avgifter.  (1. betaling i 2015 inneholdt bare kommunale avgifter).                                       4. termin eiendomsskatt for 2015 blir sendt ut i løpet av november.
 3. Avregning: Evt. for mye eller for lite innbetalt eiendomsskatt for 2015 håpes avregnet mot 1.termin 2016, evt. mot 2.termin 2016.
 4. Sonefaktor: Laveste faktor for Kongsberg by blir brukt for oss:
  1. Vestsiden av lågen: Sonefaktor 1,1.
  2. Østsiden av Lågen: Sonefaktor 1,2.
 5. Grendehus: Styret har, etter anbefaling fra kommunen, i styremøte 3. november besluttet at grendehuset skal skattlegges som egen driftsenhet.

Status klage på ny eiendomsskatt.

Sameiet har mottatt svar på klagen vi sendte i vår, og det er berammet et møte med saksbehandler i kommunen torsdag 22. oktober.

I innkallingsbrevet skriver kommunen:                                                                                        «Vi har gjennomgått klagene i Sagbruksveien og sett på oppsett ved bruk av eierbrøk og vi vil nå bruke en annen metode for å beregne og sette opp eiendomsskatten for dere». Videre skriver saksbehandleren i en mail: «Det er særlig oversikt over garasjeplass, bod og innredet/uinnredet loft som er det vi ikke har en god oversikt på i deres sameie, og som er viktige for at vi skal kunne få satt rettferdige takster for akkurat deres sameie».

Styret skal sette opp en oversikt over arealet i leilighetene, boder og garasjeplasser i forkant av møtet. Hva dette vil innebære i praksis er styret foreløpig usikker på, men saken oppdateres etter møtet den 22. ds.

Sett i lys av at det ser ut som man nå ønsker å differensiere på innredet/uinnredet loft i beregningsunderlaget, ber vi om at de som IKKE har innredet loft gir beskjed ved å sende en mail om dette til ole.petter.busengdal@ebnett.no innen 19. oktober kl. 24.00